Ticari Alacak Sigortası

Ticari alacak sigortası hakkında ihtiyacınız olup olmadığını düşünüyorsanız, önce aşağıdaki soruları kendi kendinize yanıtlamanızı öneririz. Özellikle yurtdışındaki tedarikçilerle hiç Alacak kaybı yaşadınız mı? Düzenli olarak yeni müşterilere ve pazarlara satış yapıyor musunuz? Şu anda varlığa dayalı finansman veya faktöring kullanıyor musunuz? Yurtdışında müşteri tabanınızın büyümesiyle ilgili Alacak veya ülke riskinden endişe duyuyor musunuz? Bu sorular…

10 Kasım 2017

Büyük komutan, büyük devlet adamı, bağımsızlığımızın mimarı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 79. yıl dönümünde, O’nu rahmet ve minnetle anıyoruz.

Devlet Destekli Alacak Sigortası

Devlet Destekli Alacak Sigortası Nedir? KOBİ’lere yönelik olarak sağlanan devlet destekli alacak sigortası konseptinden, genel olarak en az iki yıllık geçmişi olan ve yurt içi yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 175 Milyon TL’yi aşmayan ve Olağandışı Risk Yönetim Merkezi (ORYM) tarafından belirlenen risk değerleme koşullarını sağlayan KOBİ’ler bu güvenceden yararlanabilecektir. Finance &…

Politik Risk Sigortası

Politik Risk Sigortası Politik risk sigortası Turkiye’deki yerleşik firmaların yurtdışındaki yatırımları ve alacakları ile ilgili sigorta türüdür. Sigortanın kapsadığı riskler: TRANSFER riski; ödemelerin engellenmesi, ödemelerin döviz yerine yerel para cinsinden yapılmasını kapsar. KAMULAŞTIRMA/EL KOYMA SAVAŞ, İÇSAVAŞ VE SIVIL AYAKLANMA KONTRAT İhlali; yerel hükümet veya işveren tarafından haksız yere kontratın feshi yada ihlalini kapsar. Bizimle iletişime…

Kefalet Sigortası

Kefalet Sigortası Nedir? Kefalet Sigortası, tahvil talep eden taraf için, aynı zamanda yükümlü olarak da bilinen bir sigorta poliçesi türü olarak çalışır (çoğu durumda yükümlü bir devlet kurumudur) ve hükümeti ve vatandaşlarını belirli kayıplardan korumak için yürürlüktedir. Kefalet Sigortası Tanımı Teminat sigortası, ana (tahvile ihtiyaç duyan), kefil (tahvili yazan şirket) ve borçlu (tahvili talep eden)…

Müteahhitlik Sigortası

Müteahhitlik Sigortası Nedir? Müteahhitlik Sigortası müteahhitlerin yurtdışı taahhüt projeleri için kullanılan sigorta türüdür. Müteahhitlik Sigortası Hangi Riskleri Kapsar? Kontrat şartlarının kamu alıcıları tarafından yerine getirilememesi ve kontrattan doğan alacakların ödenmeme riski Savaş, içsavaş, el koyma, istimlak, millileştirme Ödemelerin Döviz yerine yerel para cinsinden yapılması veya transfer yasağı Firma yönetici ve çalışanlarına çalışma izninin  verilmemesi Alıcının…