Devlet Destekli Alacak Sigortası

Devlet Destekli Alacak Sigortası Nedir? KOBİ’lere yönelik olarak sağlanan devlet destekli alacak sigortası konseptinden, genel olarak en az iki yıllık geçmişi olan ve yurt içi yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 Milyon TL’yi aşmayan ve Olağandışı Risk Yönetim Merkezi (ORYM) tarafından belirlenen risk değerleme koşullarını sağlayan KOBİ’ler bu güvenceden yararlanabilecektir. Finance &…

Müteahhitlik Sigortası

Müteahhitlerin yurtdışı taahhüt projeleri için kullanılan sigorta türüdür. Aşağıdaki riskleri kapsar: Kontrat şartlarının kamu alıcıları tarafından yerine getirilememesi ve kontrattan doğan alacakların ödenmeme riski Savaş, içsavaş, el koyma, istimlak, millileştirme Ödemelerin Döviz yerine yerel para cinsinden yapılması veya transfer yasağı Firma yönetici ve çalışanlarına çalışma izninin  verilmemesi Alıcının ülkesindeki ambargo uygulanması veya  lisansın iptal edilmesi…

Kefalet Sigortası

Kefalet sigortası tahtında düzenlenen banka teminat mektubuna muadil özellikteki  Kefalet Senetleridir. KULLANILABILECEK ALANLAR İhaleye Katılım (Geçici) Teminatı Avans Ödeme Teminatı Performans Teminatı İmalat/Bakım/Onarım Teminatı Genellikle yurtdışı projeler için uygulanmakta  olup  yurtiçinde de kullanılabilmektedir. Firmalara bankacılık sistemi dışında bir nevi gayri nakdi kredi imkanı sağlamaktadır. İLETİŞİME GEÇİN Hizmetimiz ve firmamız hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak…

Politik Risk Sigortası

Turkiye’deki yerleşik firmaların yurtdışındaki yatırımları ve alacakları ile ilgili sigorta türüdür. Sigortanın kapsadığı riskler: TRANSFER riski; ödemelerin engellenmesi, ödemelerin döviz yerine yerel para cinsinden yapılmasını kapsar. KAMULAŞTIRMA/EL KOYMA SAVAŞ, İÇSAVAŞ VE SIVIL AYAKLANMA KONTRAT İhlali; yerel hükümet veya işveren tarafından haksız yere kontratın feshi yada ihlalini kapsar. İLETİŞİME GEÇİN Hizmetimiz ve firmamız hakkında daha fazla…

10 Kasım 2017

Büyük komutan, büyük devlet adamı, bağımsızlığımızın mimarı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 79. yıl dönümünde, O’nu rahmet ve minnetle anıyoruz.